Information om ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är Elektriker´n som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Lämna uppgifter för ROT-avdrag

Alla uppgifter märkta * är obligatoriska

*Beställare 1

*E-post

*Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Beställare 2

Personnummer

*Adress till fastighet/lägenhet

*Fastighetsbeteckning (ex. Västerås 1:1)

BRF organisationsnummer

Lägenhetshummer

Övriga uppgifter

T.ex. tidigare utnyttjad del av ROT-avdrag i år,
fördelning i procent eller kr vid flera beställare etc.

*Verifiering för att undvika SPAM
captcha

För avtalet gäller följande villkor:

1. Beställaren ansvarar själv för att denne är berättigad till skattereduktion och ska på entreprenörens begäran visa kopia av Skatteverkets besked avseende utnyttjad skattereduktion under innevarande kalenderår.
2. Beställaren garanterar att denne är ägare/innehavare av ovan angivna fastighet/bostadsrätt.
3. Entreprenören ska tillställa beställaren faktura med redovisad arbetskostnad.
4. Beställaren ska inom tio dagar betala fakturan med avdrag för vad beställaren kan erhålla i skattereduktion enligt gällande bestämmelser. Vid betalningsdröjsmål debiteras ränta med 24 % på hela fakturabeloppet från förfallodatumet.
5. Om beställaren nekas skattereduktion ska beställaren fullgöra sin slutbetalning av entreprenörens faktura inom tio dagar från Skatteverkets beslut samt betala en administrativ avgift till entreprenören på 625 kr (500 kr + moms). Vid betalningsdröjsmål debiteras ränta med 24 % från dagen för Skatteverkets beslut.